Velkommen til DA Custom Broker Aps's hjemmeside.

 

Vi er et neutralt speditions- og fortoldningsfirma med tilsammen over 75 års erfaring. Speciale i Fjernøsten og fortoldning af beklædning - passiv og aktiv forædling, 3-sidet passiv forædling, privat toldoplag og almindelige køb.

  • Vi har det mest moderne software til batch indfortoldning
  • Vi er on-line med Skat
  • Vi er top professionelle og har mange års erfaring
  • Ring eller skriv til os for at få et tilbud på fortoldning eller e-exportdokumenter.

 

NYT OM HANDELSKRIG:

EU-Kommissionen har onsdag truffet formel beslutning om at indføre straftold på amerikanske varer for 2,8 mia. euro. Tolden træder i kraft den 22. juni.

se liste og info her : Handelskrig

 info:

Rigsrevisionen kritiserede i deres beretning om SKATs kontrol og vejledning på toldområdet fra december 2017 SKAT for ikke i tilstrækkeligt omfang at anvende de sanktionsmuligheder, der findes i toldlovgivningen, når der opdages fejl i toldangivelserne. SKAT må derfor forventes at sætte større fokus på sanktionering af overtrædelse af toldlovgivningen de kommende år

Nyheder

Vi har åbent daglig mellem 8.00 og 16.00 på vor adresse Fynsvej 9, 5500 Middelfart

Vi er medlem af Danske Speditører og gør brug af NSAB 2015

nyt :

SKAT'S system er ofte overbelastet, hvilket ofte giver lange svartider.

Med øjeblikkelig virkning indføres der nye regler, der betyder, at import af visse aluminiumsprodukter til EU fra lande uden for EU kræver licens. Fra den 11. maj 2018 må disse produkter ikke importeres uden licens fra Erhvervsstyrelsen.

Lige nu oplever vi at SKAT holder vores containere tilbage fordi vores certifikatkode til AEO er påført - det skulle jo ellers betyde at det skulle gå hurtigere.