Velkommen til DA Custom Broker Aps's hjemmeside.

 

Vi er et neutralt speditions- og fortoldningsfirma med tilsammen over 75 års erfaring. Speciale i Fjernøsten og fortoldning af beklædning - passiv og aktiv forædling, 3-sidet passiv forædling, privat toldoplag og almindelige køb.

  • Vi har det mest moderne software til batch indfortoldning
  • Vi er on-line med Skat
  • Vi er top professionelle og har mange års erfaring
  • Ring eller skriv til os for at få et tilbud på fortoldning eller e-exportdokumenter.

 

Japan og EU har lavet en frihandelsaftale som er REX - baseret. 

Vi kan fortolde jeres varer fra England når vi kommer til 1 januar 2021

 

 info:

Rigsrevisionen kritiserede i deres beretning om SKATs kontrol og vejledning på toldområdet fra december 2017 SKAT for ikke i tilstrækkeligt omfang at anvende de sanktionsmuligheder, der findes i toldlovgivningen, når der opdages fejl i toldangivelserne. SKAT må derfor forventes at sætte større fokus på sanktionering af overtrædelse af toldlovgivningen de kommende år

Nyheder

Vi har åbent daglig mellem 8.00 og 16.00 på vor adresse Fynsvej 9, 5500 Middelfart

Vi er medlem af Danske Speditører og gør brug af NSAB 2015

nyt :

SKAT'S system er stadig meget overbelastet og der er til tider lange svartider.

Kvoter på import af stålprodukter fra lande uden for EU

EU har indført beskyttelsestold (safeguard) på import af stålprodukter fra lande uden for EU. Ordningen om beskyttelsestold træder i kraft den 2. februar 2019 og udløber den 30. juni 2021.

EU har indført landekvoter og globale kvoter. Beskyttelsestolden træder først i kraft, når alle kvoterne er udtømt.